1) Usuwanie wilgoci budowlanej zwanej również wilgocią technologiczną.

Tynki, gładzie, posadzki, wylewki to elementy, które w czasie nakładania zawierają znaczną ilość wody. Aby można było kontynuować pracę niezbędne staje się osuszenie, usunięcie wody z powierzchni takich jak ściany, posadzki czy inne elementy. Najlepszą i zarazem najszybszą metodą jest zastosowanie osuszaczy powietrza. Dzięki temu czas realizacji budowy się skraca, można szybciej przejść do kolejnej fazy czyli np. w przypadku ścian do malowania czy w przypadku podłóg do kładzenia parkietu czy innego rodzaju wykończenia.
Położenie kolejnej warstwy w procesie budowy bez uzyskania odpowiedniego poziomu wilgotności może doprowadzić do szkód w przyszłości.

2) Osuszanie po zalaniach – czyli po gwałtownych burzach, problemów technologicznych czy awariach rur…

Zalanie to jedno z najmniej przyjemnych sytuacji. W czasie prac remontowych, budowy może dojść do uszkodzeń rur, również urządzenia AGD (pralka, lodówka) moga stanowić problem zalania pomieszczenia czy nawet całego mieszkania czy domu. Usunięcie wilgoci to trudne zadanie, które musi być wykonane szybko i skutecznie. Działanie oszuszaczy, wentylatorów oraz nagrzewnic może znacznie przyśpieszyć osuszanie całych pomieszczeń.

Osuszacze suszą nawet do 4 razy szybciej i przede wszystkim dają gwarancję poprawnego osuszenia pomieszczeń. Usuwają trzy razy wiecej wilgoci w porównaniu z ogrzewaczami i wentylacją,

Na dodatek osuszacze kondensacyjne są znacznie bardziej oszczędne i wydajne a podpięcie węży spustowych bezpośrednio do kanalizacji gwarantuje długotrwałą pracę bez konieczności wylewania wody.

3) Osuszanie wylewki przed położeniem warstwy wykończeniowej.

Przed wykończeniem podłogi przy pomocy drewna, paneli czy inych drewnopodobnych rozwiązań Przed położeniem jakiejkolwiek posadzki drewnianej podłoga powinna osiągnąć odpowiednią wilgotność:
– podłoże cementowe 2 % ,
– podłoże anhydrytowe 0,5 % ,
– podłoże drewniane 13%.

W przypadkach jeśli parametry odpiegają od w/w wtedy przyśpieszenie ich osiągnięcia można osiągnąć dzięki zastosowaniu osuszaczy kondensacyjnych.

4) Usunięcie grzybów, pleśni i bakterii ze ścian, podłóg w domu, mieszkaniu.

Wysoka wilgotność powietrza pow 60% sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii, oraz może ona powodować takie skutki jak:

– niszczenie ścian budynków, odpadanie farb, tynków itp.

– narost pleśni oraz gnicie magazynowanych produktów spożywczych

– unoszone w powietrzu zarodniki grzybów mogą powodować bóle głowy, nudności, zaburzenia układu pokarmowego, alergie, a ich długotrwała obecność może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak astma, grzybica płuc, a nawet rak

– grzyby i bakterie mogą być źródłem powstawania przykrych zapachów

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy kondensacyjnych

Instrukcja używania osuszaczy kondensacyjnych

  • osuszacze kondensacyjne mają najwyższą wydajność, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura powyżej 20°C;
  • osuszacze kondensacyjne przeznaczone są do osuszania powietrza, którego temperatura wynosi od 0÷35 C, a wilgotność względna mieści się w zakresie 35÷90%
  • stosując osuszacze, można zlikwidować zawilgocenie warstwy muru o grubości do 1 m
  • osuszacze należy stosować tylko wtedy, gdy w domu jest izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa, szczególnie w piwnicach; jeśli ich nie ma, osuszacz będzie „zasysał” wilgoć z gruntu i zza ściany
  • urządzenia przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna); przed przystąpieniem do pracy należy uszczelnić okna i zakleić kratki wentylacyjne, aby uniemożliwić pobieranie wilgotnego powietrza z zewnątrz co znacznie przyśpieszy proces osuszania
  • minimalna odległość osuszacza od ścian powinna wynosić zwykle 0,2÷0,5 m
  • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
  • nie należy ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła
  • nie należy kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów, ani zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza
  • transportowanie osuszacza powinno odbywać się w pozycji pionowej.